Se caută Meteorolog aeronautic pe Aerodromul Otopeni. Aflați toate detaliile

Andrei Beldiman, 11 apr.. 2018

Un post de Meteorolog aeronautic tehnician stagiar este disponibil în cadrul DSNA București.

Conform romatsa.ro, Administratia Româna a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA, DSNA București, anunţă organizarea unui concurs de selecţie pentru ocuparea unui post vacant.

Postul este de Meteorolog aeronautic tehnician stagiar în cadrul Stației Meteo de pe Aerodromul Otopeni.

Condiţiile de înscriere sunt următorele:

 • Absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat,
 • Fără antecedente penale,
 • Stare de sănătate bună, dovedită printr-un act medical.

La acestea se adaugă câteva condiţii specifice. Persoana declarata câştigătoare în urma concursului de selecţie va susţine ulterior un examen de obţinere a calificării de meteorolog aeronautic stagiar cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română înainte de angajarea la Biroul Meteorologic de Aerodrom, în conformitate cu reglementările în vigoare, respectiv reglementările RACR-LMET si PIAC-LMET.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la DSNA București un dosar care va conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs,
 • Original şi copie după documentul de identitate,
 • Original şi copie după diploma de bacalaureat,
 • Curriculum vitae,
 • Cazier judiciar,
 • Certificat medical eliberat de medicul de familie sau o instituţie medicală autorizată, din care să rezulte „Apt medical”.

Dosarul de concurs trebuie să fie depus la registratura DSNA Bucuresti, până la data de 18.04.2018 ora 14.00.

Înainte de începerea concursului, candidaţii vor fi informaţi asupra particularităţilor şi responsabilităţilor specifice postului, asupra evoluţiei carierei viitorului angajat precum şi a elementelor referitoare la desfăşurarea concursului.
Concursul va consta în trei probe scrise, la următoarele discipline:

 • Fizică – mecanica clasică, mecanica fluidelor, termodinamică,
 • Matematică – algebră, geometrie, trigonometrie,
 • Limba engleză.

Concursul se va desfăşura la sediul DSNA București în data de 19.04.2018, ora 09.00. In functie de numarul de candidati inscrisi concursul se poate prelungi si in data de 20.04.2018.

Administratia Româna a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA, DSNA București, are sediul în Calea Bucureștilor nr.224 E, Otopeni, jud. Ilfov, în incinta Aeroportului Otopeni.

Pentru mai multe detalii intrați AICI.

Citiți și despre:

← Close