România impune noi restricții. Bucureștiul riscă să intre în carantină

Adrian, 05 oct.. 2020

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă a luat pe 5 octombrie o nouă decizie cu privire la situația epidemiologică din România. Noi țări au intrat în zona galbenă, care presupune carantinarea persoanelor care sosesc în România timp de 14 zile. De asemenea se ia în considerare ca București să intre în carantină. Capitala ar fi pentru prima oară în această situație, măsură greu probabil să fie luată în condițiile în care în București intrarea și ieșirea persoanelor este esențială. Lista țărilor noi din zona galbenă este mai jos.

HOTĂRÂRE nr. 47 din 05.10.2020

privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

Având în vedere situația complexă generată de evoluția cazurilor noi de îmbolnăvire în Europa și implicațiile majore determinate de intrarea pe teritoriul național a unui număr mare de persoane din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat,

Luând în considerare creșterea zilnică progresivă a numărului de persoane infectate, cu preponderență în anumite zone sau localități, care determină o presiune permanentă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 5, alin. (2) lit. (d), alin. (3) lit. (a) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 4 și art.11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 (1)Se aprobă lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care seinstituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în vigoare începând cu data de 07.10.2020, prevăzută în anexă.

  • (Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), persoanele care sosesc în

România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național.

  • Persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat prevăzute la alin. (1) și intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină după a 10 zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.

Art. 2 Organizarea de sărbători religioaseestepermisă numai cu participareapersoanele care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități.

Art. 3 (1)Comitetele judeţene/al Municipiului București pentru situaţii de urgenţăau obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în cel mult 48 de ore de la data emiterii prezentei hotărârii, în vederea analizării detaliate a situației epidemiologice de la nivelul fiecărei localității și dispunerii de urgență a măsurilor pentru diminuarea impactului riscului conform prevederilor legale aprobate prin hotărârile Guvernului și cele ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

  • În situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor la nivel județean ori a unei sau mai multor localități depășește 1,5/1.000 de locuitori, ulterior măsurilor adoptate conform prevederilor alin. (1), comitetele judeţene/al Municipiului București pentru situaţii de urgenţă au obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în cel mult 48 de ore de la data depășirii pragului mai sus menționat.

Art. 4 Se propune ca, persoanele alese la scrutinul electoral organizat în lunaseptembrie 2020, pentru alegerea primarilor, președinților consiliilor județene și a membrilor consiliilor locale și județene, să poată depune jurământul prevăzut în Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, fără prezența fizică, prin mijloace electronice de comunicare de la distanță, atunci când persoana în cauză se află în izolare sau carantină, în condițiile legii.

Art. 5 Toate instituțiile publice și private,precum și operatorii economicicare îșidesfășoară activitatea în localitățile unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, au obligația analizării modului de desfășurarea a activității în vederea organizării programului de lucru în regim de muncă la domiciliu/telemuncă, iar acolo unde acest lucru nu este posibil se recomandă decalarea programului de lucru.

Art. 6 Prezentahotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naționalde Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU

Lista țărilor din Zona Galbenă, actualizată pe 5 octombrie

Comitelul Național pentru situații de Urgență a actualizat lista țărilor din zona galbenă, care intră în vigoare din 7 octombrie 2020, conform stirioficiale.ro.

Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 5 din 05.10.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență

Listă in vigoare de la data de 07.10.2020 ora 0:00

Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile)

StatRata de incidenta cumulata la
100.000 locuitori*
 
  
Israel936.1
Andorra716.8
Muntenegru564.9
Bahrain497.4
Aruba496.7
Argentina392.0
Guam347.9
Bonaire, Saint Eustatius and Saba338.7
Spania319.3
Cehia311.8
Costa Rica306.5
Puerto Rico301.3
Bahamas266.8
Republica Moldova246.9
Franta246.8
Olanda243.4
Gibraltar243.3
Polinezia Franceza231.3
Sint Maarten224.1
Liban221.4
Belgia220.5
Panama207.5
 
Capul Verde200.6
Statele Unite ale Americii186.3
Peru182.3
Kuweit180.4
Columbia178.7
Brazilia175.6
Armenia171.2
Marea Britanie163.1
Islanda161.1
Oman156.7
Irak152.9
Maldive151.8
Paraguay151.3
Luxembourg147.4
Belize145.8
Emiratele Arabe Unite142.1
Palestina140.3
Danemarca134.9
Libia130.7
Ungaria129.1
Chile126.1
Slovacia118.6
Ucraina115.4
Austria113.6
Curaçao112.6
Georgia110.7
Qatar110.2

*(date publicate de ECDC luni 5 octombrie 2020)

← Close