Regulament concurs Facebook AIR24 „Pe cine iei cu tine în vacanță” UPDATE

Adrian, 11 iun.. 2020

REGULAMENT CONCURS:  „Pe cine iei cu tine în vacanță” pagina de Facebook AIR24

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului interactiv cu premii „ Pe cine iei cu tine în vacanță” este AIR24 GATE SRL, DENUMITA IN CONTINUARE AIR24, cu sediul în Liviu Rebreanu 46-58, SECTOR 3, Bucureşti, România, CUI RO38632845. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.AIR24.RO și pagina de Facebook AIR24 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat de nicio companie ci realizat din fondurile proprii ale companiei.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul „Pe cine iei cu tine în vacanță” se desfăşoară în perioada 9-21 iunie 2020, pana la ora 23:59 pe site-ul pagina de Facebook AIR24, postare denumită „CONCURS! Câștigă un bilet dus-intors oriunde vrei tu! Inscrie-te la concurs dand tag persoanei cu care vrei să mergi în vacanță!”

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Participanții trebuie să răspundă în comentarii pe site-ul huff.ro la articolul „Concurs Lucifer – Poți câștiga unul din cele 10 conturi de Netflix pe 1 an!

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi, folosind site-ul https://commentpicker.com/

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Premiile constau în:

1 bilet dus-întors sau mai multe în valoare maximă de 1000 de euro plus TVA.

Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să trimită datele de contact (nume complet, adresă, număr de telefon) la adresa de email gate@air24.ro. Premiile nu pot fi convertite în bani.

În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact sau renunţă la premiu, AIR24 îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.

Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe pagina de concurs.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor AIR24 precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv.

În cazul constatării folosirii unor conturi special create pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

AIR24 va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După încheierea concursului, toate datele concurenţilor din prezentul concurs nu vor fi păstrate.

PARTICIPAREA LA CONCURS PRESUPUNE ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR AIR24, DAR ȘI A POLITICII GDPR.

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.air24.ro.

REGULAMENT PUBLICAT ÎN DATA DE 9 IUNIE 2020, ORA 21:33

REGULAMENT ACTUALIAT ÎN 11 IUNIE ORA 18:43

← Close