Listele verzi, galbene și roșii din 21 octombrie 2021

Adrian, 21 oct.. 2021

Comitetul Național pentru Situații de Urgență au actualizat listele cu risc epidemiologic valabile pentru călătoriile tereste, maritime sau aeriene. Listele sunt valabile din 24 octombrie 2021.

Decizia CNSU HOTĂRÂREA nr. 90 din 21.10.2021


privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență
cumulată


Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din 01.07.2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, n temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta


HOTĂRÂRE:


Art.1 – (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de
incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în
vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se
instituie măsura carantinei.


(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 24.10.2021, ora
00:00.
Art.2 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se


comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de
Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor
acestora.

← Close