Guvernul va aproba o serie de măsuri legate de Compania Tarom

Andrei Beldiman, 13 mai. 2018

Guvernul va completa, prin ordonanţa de urgenţă 45/1997, informații privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ”Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române” – Compania Tarom.

Prin noul act normativ, potrivit notei de fundamentare, se are în vedere introducerea unor noi alineate care să prevadă „obiectivul companiei – desfăşurarea activităţilor de transport în condiţii de siguranţă, securitate şi eficienţă”. De asemenea este discutat „modul de construcţie şi aprobare a bugetului pe perioada cât statul este acţionar majoritar.” Acest lucru s-a produs prin ordin al ministrului Transporturilor, la propunerea Adunării Generale a Acţionarilor. „Societatea a fost exceptată de la aplicarea prevederilor OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară”.

Citiți și despre cele două aeronave Tarom, unice pe piața de profil, care vor intra în flota companiei.

„Astfel, în contextul reglementărilor actuale din domeniul aviaţiei civile, se pot elimina barierele concurenţiale pentru operatorul aerian naţional. Totodată se poate asigura o mai mare flexibilitate în gestionarea resurselor. Neluarea în regim de urgenţă a acestor măsuri legislative va conduce la agravarea situaţiei financiare a companiei TAROM. Acest lucru se va produce prin imposibilitatea acesteia de a implementa politici bugetare care să-i permită restructurarea şi eficientizarea activităţilor în domeniile cheie. Acestea sunt domeniile tehnic, operaţional, distribuţie şi marketing. Politicile bugetare noi vor avea scopul obţinerii profitului, în paralel cu menţinerea şi atragerea, în funcţie de necesar, a unui personal înalt calificat şi competitiv”. Aceste informații reies din nota de fundamentare la proiectul de OUG privind Compania Tarom.

Printr-o altă hotărâre, Guvernul va modifica şi completa HG 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”.

Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de hotărâre se propune:

  • stabilirea modului de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară ‘Cantacuzino’, în ceea ce priveşte stabilirea principalelor atribuţii ale Consiliului de Administraţie;
  • precizarea că atribuţiile structurilor din cadrul institutului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se aprobă prin ordin al ministrului Apărării Naţionale.

Printr-o altă hotărâre, Executivul va adopta bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare în cazul Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2018.

Totodată, în cadrul şedinţei de Guvern vor fi aprobate şi două memorandumuri, unul privind conţinutul Programului de convergenţă 2018 – 2021 şi Programului Naţional de Reformă 2018. informează Agerpres.

← Close